ELEKTROMOBIL z roku 1906

Elektromobily nie sú výmyslom 21. storočia. Keby ich nevytlačili dymiace spaľováky, mohli by sme byť niekde inde ,,,