Pécs – HUNGARY 2014

Regenerácia odmasťovacieho rozpúšťadla, zariadenie FORMECO v kombinácii s vlastným vývojom