Alumechanik HUNGARY 2021-2022

Regenerácia priemyselných rozpúšťadiel.

Poloautomatické zariadenie na regeneráciu rozpúšťadiel FORMECO D120 Ax s dennou kapacitou nad 500 litrov.