CMK Slovakia2019 CMK Slovakia2019

FORMECO vákuová destilácia k tepelného čerpadla so stieranými stenami

Alumechanik HUNGARY 2021-2022 Alumechanik HUNGARY 2021-2022

Regenerácia priemyselných rozpúšťadiel. Poloautomatické zariadenie na regeneráciu rozpúšťadiel FORMECO D120 Ax s dennou kapacitou nad 500 litrov.

Pécs – HUNGARY 2014 Pécs – HUNGARY 2014

Regenerácia odmasťovacieho rozpúšťadla, zariadenie FORMECO v kombinácii s vlastným vývojom