Vákuová kanalizácia

Technológia je mimoriadne výhodná…

 • V obciach na rovine
 • Pri vysokej úrovni spodných vôd
 • Pri skalnatom teréne
 • Pri hustej zástavbe iných už existujúcich inžinierskych sietí
 • V úzkych uličkách
 • V prípade dlhých obcí
 • V prípade obcí predelených vodným tokom
 • … kde gravitačný systém sa stane komplikovaným alebo pridrahým z dôvodu potreby stavby prídavných zariadení

Výhody vákuových rozvodov:

malá hľbka výkopov Typicky 1,2 mPružná voľba trasy Obchádzanie inžinierskych sietí – volnePrevedenie rozvodov
Zvárané PE bez ex- a infiltrácie

Nevýhody gravitačných rozvodov

veľká hľbka výkopov Priemerne 4 – 5 mTažká voľba trasy Treba stavať prídavnú šachtuPrevedenie rozvodov Puzdrové zdroje netesností

Zberná šachta

 • Elektrická energia nie je potrebná
 • Kapacita zbernej šachty= 4-6 domov alebo 20 bytov

Fungovanie zbernej šachty

Vákuové potrubie – princíp činnosti

Keď v systéme nebeží transport, odpadová voda leží na spodku tzv. výťahov.
Keď sa otvorí jeden vákuový ventil, do vákuového potrubia sa dostane odpadová voda, ako aj vzduch.Takým spôsobom zdvihnutý „piest” odpadovej vody sa pohne dopredu smerom ku vákuovej strojovne, pričom pred sebou komprimuje vzduch, ktorý z nasledujúceho výťahu vytlačí odpadovú vodu, ktorá pohnúc ďalej urobí toto isté s obsahom nasledujúceho výťahu atď.
Odpadová voda zmizla z výťahu.

Vybudovanie prepojovacieho potrubia

Obyčajne nad hladinou podzemnej vody

Vákuová strojovňa zhora

Zberná nádrž, odčerpávacie a vákuové pumpy

Test upchania

 • 10 utierok
 • 10 vrchnákov od piva
 • 10 prezervatívov
 • 10 veľkých plastových vriec
 • 10 plastových sáčkov
 • 10 papierových plienok
 • 10 dámskych vložiek

Aplikácia vákuovej kanalizácie:

Vysoká hladina spodných vôd

PULAU INDAH PRIEMYSELNÝ PARK – MALAJZIA

Obec delená riekou

CHAPPES – FRANCE

Vákuová strojovňa – Anglicko

Prečo vákuová technológia?

 • Úspora investícií
 • Pružná konfigurovateľnosť rozvodov
 • Extra rýchla stavba
 • Ekologické vlastnosti

Naše služby

 • Predprojektová príprava – koncepty
 • Kontrola projektov
 • Kontrola stavby
 • Dodávka technológie a strojovne
 • Testy a skúšobná prevádzka
 • Zácvik užívateľov
 • Servisné služby a monitoring