RENEM s.r.o. už od roku 2004 sa zaoberá tvorbou bezodpadových technológií, technológiami na znižovanie tvorby existujúcich odpadov a ich recyklácii.

V rámci týchto aktivít sa zameriavame predovšetkým na:

  • Dodávky strojových zariadení pre recykláciu rozpúšťadieľ a iných priemyseľných chemikálií
  • Výskum, vývoj a dodávky celkov na spracovanie alebo úplnú recykláciu odpadových vôd
  • Výskum, vývoj a dodávky zariaení na destiláciu a vákuovú destiláciu cenných materiálov
  • Optimalizáciu odpadového a energetického hospodárstva výrobných liniek a závodov
  • Všetku činnosť smerujúca na vylepšenie stavu životného prostredia

Novou aktivitou je ELEKTROMOBILITA . V rámci tejto aktivity ponukáme široký výber príslušenstva pre elektromobily a poradenstvo.